Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013 11:37

Μαστογραφία

Μαστογραφία ονομάζεται η ακτινολογική διαγνωστική εξέταση που χρησιμοποιείται με στόχο την ανίχνευση καρκίνου του μαστού. Χρησιμοποιείται σχετικά μικρή δόση ακτίνων Χ προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές παθολογικές αλλοιώσεις του μαστού.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ακτινολογικό

Πνευμονολογικό

  • Σπειρομέτρηση
  • Λειτουργικός Έλεγχος Αναπνοής
  • Επεμβατική Πνευμονολογία