Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013 11:19

Υπέρηχος

Υπέρηχος ονομάζεται το μηχανικό κύμα με συχνότητα μεγαλύτερη από αυτήν που μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος (περίπου 20.000 Hz). Με άλλα λόγια ο υπέρηχος είναι ένας ήχος τόσο ψηλός που δεν μπορούμε να τον ακούσουμε, καθώς το ανθρώπινο αυτί έχει κάποια όρια και δεν μπορεί να ακούσει πολύ ψηλούς ή χαμηλούς ήχους. 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ακτινολογικό

Πνευμονολογικό

  • Σπειρομέτρηση
  • Λειτουργικός Έλεγχος Αναπνοής
  • Επεμβατική Πνευμονολογία