Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013 10:09

Triplex Καρδίας / Υπερηχογράφημα Καρδιάς

Tο TRIPLEX καρδιάς, ή αλλιώς διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς, αποτελεί μια ανώδυνη εξέταση για τις καρδιακές κοιλότητες και βαλβίδες. Δεν πρόκειται για ακτινογραφία. Βασίζεται στη χρήση υπερηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας προκειμένου να απεικονιστούν οι τέσσερις καρδιακές κοιλότητες και οι βαλβίδες. Τα κύματα του ήχου ανακλώνται και παράγουν εικόνες και ήχους, που χρησιμοποιεί ο καρδιολόγος ώστε να μπορέσει να ανιχνεύσει πιθανή βλάβη ή νόσο.

Το ηχοκαρδιογράφημα είναι μια ασφαλής, μη επεμβατική εξέταση κατά την οποία χρησιμοποιείται η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται και για την προγεννητική απεικόνιση των εμβρύων. Η εξέταση γίνεται ως εξής: απλώνεται ένα ειδικό τζελ πάνω στο τοίχωμα του θώρακα, και μετά, πάνω σε αυτή την περιοχή, ο ιατρός μετακινεί έναν ηχοβολέα ο οποίος παράγει εικόνες.

(Πηγή: http://www.iator.gr)

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Καρδιολογικό

Πνευμονολογικό

  • Σπειρομέτρηση
  • Λειτουργικός Έλεγχος Αναπνοής
  • Επεμβατική Πνευμονολογία