Μαστογραφία

Μαστογραφία ονομάζεται η ακτινολογική διαγνωστική εξέταση που χρησιμοποιείται με στόχο την ανίχνευση καρκίνου του μαστού. Χρησιμοποιείται σχετικά μικρή δόση ακτίνων Χ προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές παθολογικές αλλοιώσεις του μαστού.

Τα φωτόνια που χρησιμοποιούνται είναι σχετικά μικρών ενεργείων (20 με 30 KeV) για να απεικονήσουν πιο έντονα τις αλλαγές στους ιστούς και το λίπος. Επίσης ο στόχος που χρησιμοποιείται στη Μαστογραφία είναι από μολυβδένιο και όχι από βολφράμιο, όπως στην ακτινογραφία.

Η αξία της μαστογραφίας στη μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού έχει αποδειχτεί ανεκτίμητη. Ας σημειωθεί πως μια μαστογραφία μπορεί να εντοπίσει αναπτυσσόμενους καρκινικούς όγκους που θα γίνονταν αντιληπτοί και ψηλαφητοί από την ασθενή ή το γιατρό περίπου δύο χρόνια αργότερα.

Είδη μαστογραφίας

Η Μαστογραφία – δηλαδή η εξέταση των μαστών μέσω ακτινογραφίας - διακρίνεται, ως προς τη μέθοδο, σε τρεις κατηγορίες:

 • Αναλογική Μαστογραφία

  Η Αναλογική Μαστογραφία είναι η πλέον κοινή εξέταση μαστογραφίας παγκοσμίως. Η ανακάλυψή της συνέβαλε στη δραστική μείωση της ακτινοβολίας που δεχόταν το ανθρώπινο σώμα από παλαιότερες μορφές ακτινογραφικής εξέτασης των μαστών.

 • Ψηφιακή Μαστογραφία

  Η ψηφιακή μαστογραφία – γνωστή και ως FFDM (Full-Field Digital Mammography) - περιλαμβάνει ακριβώς την ίδια απεικονιστική μέθοδο, χρησιμοποιεί, όμως, ψηφιακή τεχνολογία και όχι αναλογικό φιλμ. Ως εξέταση, περιλαμβάνει ακριβώς την ίδια μέθοδο με την αναλογική· το μόνο που αλλάζει είναι η απεικονιστική τεχνολογία.

 • Γαλακτογραφία

  Η Γαλακτογραφία είναι η ακτινογραφική εξέταση του μαστού που αποτυπώνει με εξαιρετική διαύγεια τη δομή και το εσωτερικό των Γαλακτοφόρων αδένων του μαστού. Άλλες μορφές εξέτασης του εσωτερικού των μαστών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το εσωτερικό του μαστού μπορεί να εξεταστεί επίσης και μέσω:

 • Μαγνητικού τομογράφου (Μαγνητική Τομογραφία Μαστού ή Μαγνητική Μαστογραφία)
 • Υπερηχογραφήματος Μαστού
 • Βιοψίας
 • Ελαστογραφίας