Μέτρηση Οστικής Μάζας

Τι είναι η μέτρηση οστικής πυκνότητας;

Η μέτρηση οστικής πυκνότητας είναι μια μη επεμβατική τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να μετρήσει τη μάζα των οστών. Η οστική μάζα, με απλά λόγια, είναι το βάρος του σκελετού, συνολικά ή σε συγκεκριμένες περιοχές.

Είναι σημαντικό να μετρηθεί η οστική μάζα στην σπονδυλική στήλη, το ισχίο και τα χέρια, επειδή αυτές είναι οι περιοχές που πιθανότατα θα υποστούν κάταγμα όταν η οστική μάζα είναι χαμηλή. Το ποσό του οστού που έχει κάποιος στον σκελετό του καθορίζει πόσο ισχυρός αυτός είναι και πόσο τραύμα ή βία μπορεί να αντέξει πριν υποστεί κάταγμα. Οι μετρήσεις οστικής πυκνότητας μπορούν να είναι χρήσιμες σε άτομα με ή χωρίς ατελή οστεογένεση (osteogenesis imperfecta, OI) για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος κατάγματος και να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αγωγής.

Γιατί χρησιμοποιείται;

Η μέτρηση οστικής πυκνότητας από μόνη της δεν παρέχει διάγνωση ατελούς οστεογένεσης αλλά, όταν συνδυάζεται με το προσωπικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, τα ευρήματα στην σωματική εξέταση, τις ακτίνες X και τις βιοχημικές εξετάσεις, μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για να υποστηρίξει μια διάγνωση ατελούς οστεογένεσης. Παραδείγματος χάριν, εάν ένα άτομο (συνήθως ένα παιδί που δεν είναι γνωστό αν έχει ατελή οστεογένεση) πάθει κάταγμα, μπορεί να υπάρξει ερώτημα εάν το τραύμα ήταν επαρκές για να προκαλέσει το κάταγμα. Ενώ μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με ατελή οστεογένεση συχνά έχουν σημαντικά μειωμένη οστική πυκνότητα, άλλες μελέτες δείχνουν ότι η οστική πυκνότητα μπορεί να είναι κανονική σε ασθενείς με ήπιας μορφής ατελή οστεογένεση.

Είναι η μέτρηση της πυκνότητας ασφαλής και τι γίνεται με την ακτινοβολία;

Η τεχνολογία του DEXA είναι αρκετά ασφαλής. Η έκθεση σε ακτινοβολία είναι υπερβολικά μικρή, περίπου ισοδύναμη με το να βρίσκεται κάποιος σε εξωτερικούς χώρους όλη μέρα το καλοκαίρι ή να πετάει με αεριωθούμενο αεροπλάνο πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το DEXA, ένα άτομο λαμβάνει λιγότερο από το 10% της ακτινοβολίας που λαμβάνει σε μια τυπική ακτινογραφία θώρακα.

Πότε θα έπρεπε κάποιος να μετρηθεί;

Ενώ η μέτρηση οστικής πυκνότητας μπορεί να είναι χρήσιμη στην αντιμετώπιση κάποιου ασθενή με ατελή οστεογένεση, τα άτομα με ατελή οστεογένεση τύπου Ι ωφελούνται συνήθως περισσότερο. Έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μεταξύ των ατόμων με ατελή οστεογένεση και θα βρεθούν αντιμέτωποι με την απώλεια οστών που συνδέεται με την εμμηνόπαυση, την ακινητοποίηση, τα φάρμακα (όπως τα κορτιζονούχα φάρμακα), κ.λπ. Κατά συνέπεια, οι μετρήσεις της οστικής πυκνότητας μπορούν να είναι χρήσιμες στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, ιδιαίτερα της εμμηνόπαυσης. Στους άλλους τύπους ατελούς οστεογένεσης, οι σκελετικές ατέλειες τείνουν να χειροτερεύουν, η οστική πυκνότητα είναι εξαιρετικά χαμηλή και η αντιμετώπιση είναι δύσκολη ανεξάρτητα από την οστική πυκνότητα. Εντούτοις, οι μετρήσεις οστικής πυκνότητας μπορούν να είναι χρήσιμες στον έλεγχο της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο σκελετός αυτών των ασθενών.

(Πηγή: http://users.sch.gr/lenaarva/OIdexa.html)