Πολυπεκτομές

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των πολυεκτομών κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης εξαρτάται από το μέγεθος, το σχήμα και το ιστολογικό τύπο του πολύποδα που πρέπει να αφαιρεθεί. Πριν από την εκτέλεση της πολυεκτομής, μπορεί να διενεργηθεί βιοψία στους πολύποδες, ώστε να εξεταστούν ιστολογικά και να προσδιοριστεί η ανάγκη για την αφαίρεσή τους. Οι γαστρεντερικοί πολύποδες μπορούν να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά μέσω της διαδικασίας της κολονοσκόπησης, ή χειρουργικά εάν ο πολύποδας είναι πολύ μεγάλος για να αφαιρεθεί ενδοσκοπικά.

Μεγάλοι, άμισχοι πολύποδες

Αυτοί οι πολύποδες είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά με την μέθοδο της πολυπεκτομής, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ο κίνδυνος επιπλοκών είναι αρκετά υψηλός. Άμισχοι πολύποδες έως 10 χιλιοστά μπορούν συχνά να απομακρύνονται με πολυπεκτομή. Η χρήση ηλεκτροκαυτηρίασης σε μια μεγάλη περιοχή έχει ένα σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσei διάτρηση του κόλου. Για να μειωθεί αυτή η πιθανότητα, και να διευκολυνθεί η πολυπεκτομή, χρησιμοποιείται αποστειρωμένο υγρό (αλατούχο διάλυμα ή κολλοειδές) το οποίο και εγχύεται κάτω από τη βάση του πολύποδα για να αυξήσει την απόσταση από τα μυϊκά στρώματα του παχέος εντέρου.

Μεγάλοι, έμμισχοι πολύποδες

Οι έμμισχοι πολύποδες μπορούν να αφαιρεθούν με την μέθοδο της πολυπεκτομής. Όταν εντοπίζεται ο πολύποδας, ένας βρόχος πολυπεκτομής διέρχεται πάνω από τον πολύποδα και γύρω από το μίσχο του. Στη συνεχεία συσφίγγεται, ώστε να πιάσει το μίσχο του πολύποδα, και ο πολύποδας τραβιέται μακριά από το τοίχωμα του παχέος εντέρου. Ένα ηλεκτρικό ρεύμα στη συνέχεια διέρχεται διαμέσου του βρόγχου για να κόψει το μίσχου του πολύποδα , ενώ ταυτόχρονα παρέχει και ηλεκτροκαυτηριασμό. Ο πολύποδας μπορεί στη συνέχεια να ανακτηθεί χρησιμοποιώντας την παγίδα, ή ένα καλάθι ενδοσκόπηση , και να απομακρυνθεί από την απόσυρση του κολονοσκοπίου.

Επιπλοκές

Οι πιο κοινές επιπλοκές της πολυπεκτομής του παχέους εντέρου είναι η εκδήλωση αιμορραγίας και η διάτρηση του κόλου

(Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Colonic_polypectomy)