Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013 09:37

Εξέταση PCR για αφροδίσια νοσήματα

Η PCR αποτελεί μια μοριακή μέθοδο η οποία είναι πολύ γρήγορη και οικονομική και χρησιμοποιείται για να πολλαπλασιάσει με ακρίβεια μικρά τμήματα του DNA.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Συχνές Ερωτήσεις

Πνευμονολογικό

  • Σπειρομέτρηση
  • Λειτουργικός Έλεγχος Αναπνοής
  • Επεμβατική Πνευμονολογία