Καρδιολογικό

Με έμπειρους καρδιολόγους και διαθέτοντας μηχανολογικό εξοπλισμό απόλυτα σύγχρονο, καλύπτει πλήρως τις διαγνωστικές απαιτήσεις.

Με το υπερηχογράφημα TRIPLEX Καρδιάς υπάρχει η δυνατότητα να διαπιστωθούν τυχόν παθήσεις του περικαρδίου (π.χ. περικαρδίτις), του μυοκαρδίου (π.χ. μυοκαρδιοπάθεια, υπερτροφία, έμφραγμα, κ.ά.), του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, των βαλβίδων (π.χ. ασβέστωση, στένωση) των μεγάλων αγγείων (π.χ. διάταση, ανεύρυσμα). Στο Καρδιολογικό Τμήμα πραγματοποιούνται ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ (για τον έλεγχο στεφανιαίων αγγείων), εξετάσεις για τον έλεγχο της υπέρτασης και της καρδιακής λειτουργίας και ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ, που αποτελεί τη βασική εξέταση για τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας.

Το υπερηχογράφημα καρδιάς (υπερηχοκαρδιογράφημα ή ηχογράφημα / Triplex) πρόκειται για μια εξέταση που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα για να δημιουργήσει μια κινούμενη εικόνα της καρδιάς. Η εικόνα αυτή είναι πολύ πιο λεπτομερής απ’ ότι μια απλή ακτινογραφία και δε συμπεριλαμβάνει την έκθεση σε ακτινοβολία.

Το τεστ κοπώσεως ή stress test είναι μια απλή, αναίμακτη εξέταση, που ελέγχει την ροή αίματος στα στεφανιαία αγγεία του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια της άσκησης, όταν και η απαιτήσεις του μυοκαρδίου σε αίμα και οξυγόνο είναι αυξημένες. Συμβάλλει στη διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου. Κατά τη δοκιμασία κόπωσης ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε σωματική άσκηση, βάδισμα ή ποδηλασία, κατά την οποία συνεχώς παρακολουθείται το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια απλή, γρήγορη, ανώδυνη, φτηνή εξέταση με αρκετά καλή ειδικότητα και ευαισθησία. Στην πραγματικότητα καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών της παλλόμενης καρδιάς αποδίδοντας μέσω του ηλεκτροκαρδιογράφου σε ειδικό χαρτί ή ψηφιακή οθόνη, που ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί σε χρόνο και ο κάθετος στο ηλεκτρικό δυναμικό, χαρακτηριστικά γραφήματα που ονομάζονται επάρματα. Με το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορούμε να διαπιστώσουμε οξείες (πχ. οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου) αλλά και χρόνιες (κολπική μαρμαρυγή, καρδιακές αρρυθμίες) διαταραχές που μπορούν να αφορούν τον καρδιακό ρυθμό αλλά και την αρχιτεκτονική της καρδιάς. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί όχι μόνο να διαπιστώσει το έμφραγμα, αλλά και την θέση εντόπισης του προβλήματος, η οποία διακρίνει το έμφραγμα σε: πρόσθιο εκτεταμένο, κατώτερο, προσθιοπλάγιο και πρόσθιο διαφραγματικό. Στην ίδια αρχή της ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής στηρίζονται και άλλες εξετάσεις της καρδίας όπως το Holter ρυθμού και το τεστ κοπώσεως με διαφορετικές όμως ενδείξεις ως προς την διενέργεια τους.