Ανοσολογικός Έλεγχος

Στο Μικροβιολογικό Τμήμα εκτελείται ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων Ανοσολογικού Ελέγχου αφού διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας όπως είναι ο κυτταρομετρητής ροής, το νεφελόμετρο, κλπ.

 • HLA τυποποίηση
 • Έλεγχος Πατρότητος (Προσδιορισμός HLA, Α, Β, C, αντιγόνων στο παιδί, τη μητέρα και τον «πιθανό» πατέρα.)
 • Προμεταμοσχευτικός έλεγχος λήπτη συμπαγών οργάνων (HLA φαινότυπου και αντι-HLA αντισώματα [κυτταροτοξικά αντισώματα])
 • HLA φαινότυπος του λήπτη, των γονέων και των πιθανών δοτών - αδέλφια κ.α.
 • HLA τυποποίηση των τάξης ΙΙ αντιγόνων (HLA-DR).
 • Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας (cross-match) του λήπτη με το δότη για μεταμόσχευση νεφρού.
 • μέθοδος Eliza και
 • στο μικροσκόπιο με ανοσοφθορισμό
 • Στον έλεγχο των αυτοαντισωμάτων περιλαμβάνονται :

  αντιπυρηνικά αντισώματα
  αντι-DNA
  αντιμιτοχονδριακά αντισώματα και LKM
  αντισώματα έναντι των λείων μ. ινών
  αντιθυρεοειδικά αντισώματα: έναντι θυρεοσφαιρίνης και μικροσωμιακά αλλά και με μέθοδο Eliza TPO και TG
  αντισώματα έναντι των ουδετεροφίλων: ANCA-P και ANCA-C
  ΕΝΑ αντισώματα / SSA/SSB-Ro/LA Sm/RNp Jo-1 σκληρόδερμα-70
  αντιτοιχωματικά στομάχου (APCA)
  αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης

 • Μέτρηση ανοσοσφαιρινών (IgG, IgM, IgA υποτάξεις ανοσοσφαιρινών και β2 μικροσφαιρίνη)
 • Μέτρηση συμπληρώματος (C3, C4, CH50)
 • Λιπιδαιμικός έλεγχος (μέτρηση APO, Α, Β, Ε και Lp (a))
 • προσδιορισμός ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΟΣ της συζύγου και του συζύγου
 • αντι-HLA αντισώματα της συζύγου
 • διασταύρωση ιστοσυμβατότητας ορού της συζύγου με λεμφοκύτταρα του συζύγου
 • Παρασκευή και χορήγηση εμβολίου (λεμφοκύτταρα του συζύγου στην σύζυγο)
 • Έλεγχος αλλεργίας (προσδιορισμό της ολικής IgE, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός ειδικών IgE (Greek panel II (36 αλλεργιογόνα), Greek panel V (16 αλλεργιογόνα), Greek panel VI (16 αλλεργιογόνα))
 • Κυτταρομετρία ροής (ανοσοσφαινότυπος AIDS και αιματολογικών περιστατικών)