Βιοχημικός Έλεγχος

Πέρα από τις βασικές Αιματολογικές Εξετάσεις στο Μικροβιολογικό Τμήμα του διαγνωστικού μας κέντρου παρέχουμε και πλήρη Βιοχημικό Έλεγχο του αίματος, όπου οι βασικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μετρήσεις για:

 • το Νάτριο
 • το Κάλιο
 • το Χλώριο
 • τα διττανθρακικά
 • την Ουρία αίματος
 • το Μαγνήσιο
 • την Κρεατινίνη
 • την Γλυκόζη στο αίμα

Στην πλειονότητα των εξετάσεων αίματος, το αίμα απομονώνεται από τη φλέβα του ασθενούς. Παρόλα αυτά άλλες πιο ειδικές δοκιμασίες, όπως η μέτρηση αερίου αρτηριακού αίματος, απαιτούν αίμα αρτηριακής προέλευσης. Η ανάλυση των αερίων του αρτηριακού αίματος χρησιμεύει στον έλεγχο των επιπέδων του αίματος σε Διοξείδιο του άνθρακα και Οξυγόνο, που σχετίζονται με την πνευμονική λειτουργία, αλλά και στη μέτρηση του PΗ του αίματος. Επιπλέον, εξετάσεις που σας προσφέρει το Μικροβιολογικό Τμήμα στα πλαίσια του Βιοχημικού Ελέγχου είναι:

 • Αλδολάση (Αldolase, ADL)
 • Αλβουμίνη Oρού (ALB)
 • Aμινοτρανσφεράση Ασπαρτική (AST, SGOT)
 • Αμινοτρανσφεράση Αλανίνης (ALT, SGPT)>
 • Αμυλάση (Amylase, AMS): Aυξημένες τιμές δείχνουν Παγκρεατίτιδα
 • Γαλακτική Δεϋδρογενάση LDH + Ισοένζυμα
 • Γάμμα Γλουταμυλική Τρανσπεπτιδάση γ-GT,ήGGT
 • Γλυκόζη (σάκχαρο) αίματος (GLU)
 • Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη ΦΤ USA (<7, ΦΤ ΕU <6,2)
 • Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
 • Κρεατινική Κινάση (CK)
 • Κρεατινική Φωσφοκινάση (CPK)
 • Κρεατική Φωσφοκινάση MB
 • Κρεατινίνη αίματος (CRE)
 • Λιπάση Ορού (LPS)
 • Ολική δεσμευτική ικανότητα Σιδήρου (TIBC)
 • Ουρία αίματος (URE)
 • Ουρικό Οξύ ορού (URCA)
 • Tριγλυκερίδια Ορού (ΤRI)
 • Φερριτίνη oρού (FER)
 • Φωσφατάση Όξινη Ολική (ACP)
 • Φωσφατάση Οξινη Προστατική Ορού
 • Χολερυθρίνη Ορού Ολική (ΤΒL)
 • Χολερυθρίνη Ορού Αμεση (DBL)
 • Χολερυθρίνη Ορού Εμμεση (ΙΒL )
 • Χολινεστεράση Ορού (Cholinesterase)
 • Χοληστερόλη Ορού (Cholesterol)
 • Χοληστερόλη LDL
 • Χοληστερόλη HDL