Ορμονολογικός Έλεγχος

Στο ΜικροβιολογικόΤμήμα σας παρέχουμε την δυνατότητα της πλήρους εξέτασης του ορμονικού σας προφίλ (Ορμονικός Έλεγχος). Στα πλαίσια του ελέγχου της υπογονιμότητας και των δύο φύλων, είναι απαραίτητο να μετρηθούν τα επίπεδα των ορμονών που μπορούν άμεσα ή έμμεσα να επηρεάσουν την αναπαραγωγική διαδικασία. Βασικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία παίζουν ορμόνες όπως είναι η τεστοστερόνη, η FSH, η LH, η προλακτίνη, η TSH, η οιστραδιόλη και η κορτιζόλη. Εξετάσεις που περιλαμβάνονται σε έναν Ορμονικό Έλεγχο είναι:

 • Τ3
 • Τ4
 • TSH
 • FSH
 • ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ ΑΜΕΣΗ
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ
 • ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ
 • ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
 • ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
 • GH SOMATOTROPINI(ΑΥΞΗΤΙΚΗ)
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ