Εξετάσεις Ούρων

Η εξέταση ούρων απαιτεί μεγάλη προσοχή από τον ίδιο τον εξεταζόμενο. Μάθετε τι πρέπει να προσέχετε στην εξέταση ούρων.

Για γενικές εξετάσεις ούρων θα πρέπει να λαμβάνονται μετά από σχολαστική καθαριότητα πρωινά ούρα μέσης ούρησης, σε ειδικό αποστειρωμένο δοχείο, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το εργαστήριο ή τα φαρμακεία. Να προσκομίζονται το συντομότερο δυνατόν στο εργαστήριο ή να διατηρούνται σε δροσερό μέρος μέχρι την προσκόμιση τους. Να αναφέρεται στο εργαστήριο η λήψη οποιωνδήποτε φαρμάκων. Για ειδικές εξετάσεις ούρων 24ώρου απαιτείται προσυνεννόηση με το εργαστήριο για περαιτέρω οδηγίες.

Πριν την εξέταση πλύνετε τα έξω γεννητικά όργανα, πολύ καλά με σαπούνι και νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Σε ευρύστομο αποστειρωμένο δοχείο συλλέξτε ούρα από το μέσο της ούρησης. Δηλαδή, αφού αφήσετε τα πρώτα ούρα να τρέξουν στη λεκάνη της τουαλέτας, συλλέξτε το μεσαίο ρεύμα ούρων στο στείρο δοχείο και τα υπόλοιπα αφήστε να πέσουν στη τουαλέτα. Κατά προτίμηση μαζέψτε τα πρώτα πρωινά ούρα. Δεν πειράζει όμως να είναι οποιασδήποτε άλλης ούρησης. Η καλλιέργεια ούρων θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν τη λήψη αντιβιοτικής θεραπείας. Εάν έχει προηγηθεί η λήψη κάποιου αντιβιοτικού παρακαλώ να ενημερώνετε το προσωπικό του εργαστηρίου.