Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος

Διαβάστε αναλυτικά τι πρέπει να κάνετε πριν τις Βιοχημικές εξετάσεις αίματος.

ΓΛΥΚΟΖΗ (GLU): Aπαιτείται 12ωρη νηστεία, μπορεί όμως να γίνει και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.
ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ (GLYCA): Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 12 ώρες, ενώ πρέπει να γίνει ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης πριν τον έλεγχο της γλυκαγόνης.
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (TG) : Απαιτείται 12ωρη νηστεία ενώ συνιστάται να μην κάνει λήψη αλκοολούχων ποτών για 3 ημέρες.
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ (T-CHO), XOΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL (HDL-C), ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL (LDL-C), ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ VLDL-C (VLDL-C) : Απαιτείται 12ωρη νηστεία και επιτρέπεται μόνο καφές χωρίς ζάχαρη και νερό . Για 3 εβδομάδες πριν την λήψη απαιτείται σταθερό διαιτολόγιο χωρίς τη χρήση αλκοόλ για τουλάχιστον 3 ημέρες.
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΗbA l c ) : Επηρεάζεται από λήψη ασπιρίνης, μεταγγίσεις. Αφορά την παραμονή της γλυκόζης εντός των ερυθρών για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) : Απαιτείται 12ωρη δίαιτα. Να αποφεύγονται οι βιταμίνες.
ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC), ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ (TRF) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία, η οποία γίνεται πρωί. Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος βρίσκεται υπό θεραπευτική αγωγή η αιμοληψία γίνεται πριν τη λήψη της προγραμματισμένης δόσης.
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ : Απαιτείται 2ωρη νηστεία.
ΑΜΜΩΝΙΑ : O εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για 8 ώρες πριν τις εξετάσεις και να μην έχει καπνίσει.
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ : O εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για 12 ώρες πριν την αιμοληψία (μόνο νερό και καφέ χωρίς ζάχαρη). Επίσης πρέπει να βρίσκεται σε σταθερό διαιτολόγιο για τις 3 τελευταίες εβδομάδες πριν την αιμοληψία. Απαγορεύεται επίσης η χρήση αλκοόλ για τουλάχιστον 3 ημέρες πριν.
ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός 12 ώρες. Προτείνεται να αποφεύγεται η λήψη μεθοτρεξάτης, φαινυντοίνης, αντιεπιληπτικών, dopa, χολεστυραμίνης. Ακόμη απαγορεύεται η έκθεση σε Ν20 (αναισθησία). Λήψη αντισυλληπτικών ή ορμονοθεραπείες και εγκυμοσύνη μειώνουν τα επίπεδα στον ορό του αίματος. Έλλειψη Β12 προκαλεί αύξηση των τιμών.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για 12 ώρες πριν τις εξετάσεις.
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ (Ca) : Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται το πρωί. Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός τουλάχιστον 8 ώρες.
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (LAC) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός και χαλαρωμένος πριν την αιμοληψία, η οποία πρέπει να γίνεται κατά τις πρωινές ώρες, και κυρίως το διάστημα 6-9 π.μ.
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDHI) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία, αποχή από οινόπνευμα, αντιμηκυτιασικά, αντιεπιληπτικά, αντιβιοτικά και ηπαρίνη.
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 2 ώρες.
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (ςGOT,AST), ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT,ALT) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία. Αν πριν τις εξετάσεις βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή δεν πρέπει να λάβει την προγραμματισμένη δόση του.
ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 8 ώρες. Πρέπει να αποφεύγεται η λήψη ασκορβικού οξέος για 48 ώρες πριν την αιμοληψία.
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ : Νηστικός τουλάχιστον 8 ώρες πριν την αιμοληψία, η οποία πρέπει να γίνεται πριν την προγραμματισμένη θεραπευτική δόση.
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ : Νηστικός για 12 ώρες πριν την αιμοληψία.
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) : Πριν την αιμοληψία δεν επιτρέπεται η χρήση αντιεπιληπτικών και οιστρογόνων όσων βρίσκονται υπό θεραπεία. Η αιμοληψία πρέπει να γίνεται το πρωί.
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl) : Νηστικός πριν την αιμοληψία. Απαγορεύεται για 24 ώρες πριν την αιμοληψία η λήψη διουρητικών, κορτικοστεροειδών, θεοφυλλίνης.
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός τουλάχιστον για 8 ώρες πριν την αιμοληψία η οποία πρέπει να γίνεται πρωί (6-9 π.μ).
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ (T-Bil) : Νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 2 ώρες.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΡΤ), ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (ΑΡΤΤ), ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (ΡΤΤ) : Να είναι νηστικός τουλάχιστον 2 ώρες.
ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ (CHE) : Νηστικός τουλάχιστον 8 ώρες πριν την αιμοληψία.